vælg en side:
Velkommen til Hotel Jens Baggesen
Moderne og hyggelige rammer med sjæl og intimitet
(som nu er under ombygning)
Primo september 2017 vil bygningerne være ombygget til 14 nye ejerlejligheder.

MØDER OG KONFERENCER

hotelOVERNATNING
er lukket pr 6/2 2017

SELSKABER
ejerlejligheder